A Helyi Vidékfejlesztési Irodák szerepe, feladatai

A Helyi Vidékfejlesztési Irodák feladatai

A HVI-k országos hálózatát az ÚMVP vidékfejlesztési forrásainak minél hatékonyabb felhasználása érdekében hívta életre az FVM. Magyarország minden egyes vidéki kistérségében megtalálhatják a HVI-t a településükért és kistérségükért felelősséget érző, a vidék fejlesztése iránt elhivatott önkormányzatok, civil szervezetek és vállalkozók, valamint az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap forrásaira pályázni kívánó szervezetek.

A HVI-hálózat kialakításának menete

A Helyi Vidékfejlesztési Iroda a kistérségek megállapításáról, lehatárolásáról és megváltoztatásának rendjéről szóló 244/2003. (XII. 18.) Korm. rendelet által megjelölt kistérségek vonatkozásában kistérségenként egy, a helyi vidékfejlesztési közösségek munkaszervezeteként szolgáló, az Irányító Hatóság (IH) által elismert szervezet. A 2007-ben létrejött hat új kistérségben 2008. július 1-től működnek önálló HVI-k.

A 79/2007. (VII. 30.) FVM rendelet alapján, nyilvános pályázat útján 2007. májusáig az IH kiválasztotta a legmegfelelőbb szervezeteket. A nyertes HVI vezetők számára 2007. május 16. és június 1. között megrendezett képzéssorozat célja volt, hogy az irodavezetők hitelesen, felkészülten szólíthassák meg a kistérség érintettjeit. A képzés lezárását követően az irodavezetők akkreditációs vizsgát tettek, 2007. júliusában pedig megkezdték munkájukat - a vidéki közösségekkel együtt, a vidéki közösségekért.

A számos ágazatot felölelő, több szektort érintő integrált vidékfejlesztés, illetve az azt megtestesítő III-IV. tengely alapvető logikája a PPP (köz- és magánszféra együttműködése) erősítése és az állami/önkormányzati szervek túlsúlyának elkerülése mind a tervezésben, mind a közösségek tekintetében. Ezen elv megvalósulását tartotta szem előtt az IH a HVI-k kiválasztása esetében is, így alakult ki a következő megoszlás: egyesület 26%, többcélú társulás 23%, alapítvány 15%, gazdasági társaság 14%, közhasznú szervezet 12%, egyéni vállalkozó 0,5%, társulási szervezet 0,5%.

A HVI funkciója

A HVI feladatai

www.hvi.hu